Tiếng Anh

signal

Tiếng Việt
tín hiệu, dấu hiệu

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
signalSốsố ítVí dụHe gave us the signal to begin.Bản dịchAnh ta đã đưa tín hiệu cho chúng tôi bắt đầu .
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.