Tiếng Anh

sick

Tiếng Việt
bệnh, ốm

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
sickVí dụThe responsible teachers are sick.Bản dịchNhững giáo viên chịu trách nhiệm bị bệnh.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.