Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

siblings

Bản dịch
anh em, các anh chị em
She
cô ấy
cô ta
and
với
my
của tôi
father
cha
ba
bố
are
đang
siblings
anh em
các anh chị em
.
Cô ấy và cha tôi là anh em ruột.
Có 9 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
and
với
she
cô ấy
cô ta
are
đang
siblings
anh em
các anh chị em
.
Anh ấy và cô ấy là anh em.
Có 47 lời bình
Mother
mẹ
người mẹ
,
father
cha
ba
bố
,
siblings
anh em
các anh chị em
Mẹ, cha, anh chị em
Có 44 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.