Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

shirts

Bản dịch
những chiếc áo, những cái áo
My
của tôi
shirts
những chiếc áo
những cái áo
Những chiếc áo của tôi
Có 7 lời bình
I
tôi
have
shirts
những cái áo
những chiếc áo
.
Tôi có những cái áo.
Có 28 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.