shirt

Bản dịch
áo, áo sơ mi
My
của tôi
shirt
áo
áo sơ mi
Cái áo của tôi
Có 16 lời bình
I
tôi
wear
mặc
mang
đội
a
một
shirt
áo
áo sơ mi
.
Tôi mặc áo.
Có 16 lời bình
Your
của bạn
shirt
áo
áo sơ mi
Áo của bạn
Có 25 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.