Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

she

Bản dịch
cô ấy, cô ta
I
tôi
am
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
and
với
she
cô ấy
cô ta
is
bị
a
một
woman
người phụ nữ
.
Tôi là một người đàn ông và cô ấy là một người phụ nữ.
Có 59 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
bị
a
một
girl
cô bé
bé gái
cô gái
and
với
I
tôi
am
đang
a
một
boy
cậu bé
thằng nhóc
.
Cô ấy là một cô bé và tôi là một cậu bé.
Có 62 lời bình
She
cô ta
cô ấy
is
bị
a
một
woman
người phụ nữ
.
Cô ấy là một người phụ nữ.
Có 21 lời bình

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.