Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

seventeen

Bản dịch
mười bảy
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
seventeen
mười bảy
men
những người đàn ông
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
street
con đường
đường
phố
.
mười bảy người đàn ông ở trên đường.
Có 6 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
only
chỉ
chỉ có
duy nhất
seventeen
mười bảy
.
Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi.
Có 13 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
bị
seventeen
mười bảy
.
Cô ấy mười bảy tuổi.
Có 21 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.