Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

seven

Bản dịch
bảy
Monday
Thứ Hai
,
Tuesday
thứ Ba
,
Wednesday
thứ Tư
,
Thursday
thứ Năm
,
Friday
thứ sáu
,
Saturday
thứ bảy
,
Sunday
chủ nhật
are
đang
the
(article)
seven
bảy
days
ngày
of
của
the
(article)
week
tuần
.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật là bảy ngày của tuần.
Có 6 lời bình
One
một
người
mốt
,
two
hai
đôi
,
three
ba
,
four
bốn
,
five
năm
,
six
sáu
,
seven
bảy
,
eight
tám
,
nine
chín
,
ten
mười
10
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười
Có 19 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
seven
bảy
sons
những người con trai
.
Cô ấy có bảy người con trai.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.