Tiếng Anh

set

Tiếng Việt
chuẩn bị, đặt

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
setsVí dụHe sets the stage.Bản dịchAnh ấy bố trí sân khấu.
setVí dụWe need to set the place for the lecture.Bản dịchChúng tôi cần chuẩn bị chỗ cho bài giảng.

chia động từ set

PersonPresentPast
Isetset
he/she/itsetsset
you/we/theysetset
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.