Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

set

Bản dịch
chuẩn bị, đặt
We
chúng tôi
need
needto
cần
cần
cần phải
to
needto
cần
cho
vào
đối với
set
chuẩn bị
đặt
the
(article)
place
chỗ
đặt
nơi
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
lecture
bài diễn thuyết
bài giảng
.
Chúng tôi cần chuẩn bị chỗ cho bài giảng.
Có 5 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
I
tôi
need
needto
cần
cần
cần phải
to
needto
cần
để
vào
đối với
set
chuẩn bị
đặt
the
(article)
table
bàn
cái bàn
?
Tôi có cần chuẩn bị bàn không?
Có 14 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
I
tôi
need
needto
cần
cần
cần phải
to
needto
cần
vào
đối với
với
set
đặt
chuẩn bị
a
một
date
ngày
hẹn
hẹn hò
?
Tôi có cần đặt một ngày không?
Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của set


PersonPresentPast
Isetset
he/she/itsetsset
you/we/theysetset

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.