Tiếng Anh

service

Tiếng Việt
dịch vụ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
serviceSốsố ítVí dụI never use their service.Bản dịchTôi không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.