Tiếng Anh

serve

Tiếng Việt
phục vụ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
servesVí dụShe serves me the food.Bản dịchCô ấy phục vụ thức ăn cho tôi.
serveVí dụI will never serve in the castle again.Bản dịchTôi sẽ không bao giờ phục vụ trong lâu đài nữa .

chia động từ serve

PersonPresentPast
Iserveserved
he/she/itservesserved
you/we/theyserveserved
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.