Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

serious

Bản dịch
nghiêm túc, nghiêm trọng
My
của tôi
father
bố
cha
ba
is
đang
a
một
serious
nghiêm túc
nghiêm trọng
man
người đàn ông
đàn ông
.
Bố tôi là một người đàn ông nghiêm túc.
Có 38 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
serious
nghiêm túc
nghiêm trọng
question
câu hỏi
.
Anh ấy có một câu hỏi nghiêm túc.
Có 24 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
not
không
không phải là
serious
nghiêm trọng
nghiêm túc
.
Nó không nghiêm trọng.
Có 47 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.