Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

senator

Bản dịch
thượng nghị sĩ
My
mother
is
a
senator
.
Mẹ của tôi là một thượng nghị sĩ.
Có 21 lời bình
My
mother
is
a
senator
.
Mẹ của tôi là một thượng nghị sĩ.
Có 21 lời bình
The
senator
reads
the
newspaper
.
Người thượng nghị sĩ đọc báo.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.