Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

senator

Bản dịch
thượng nghị sĩ
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
is
bị
a
một
senator
thượng nghị sĩ
.
Mẹ của tôi là một thượng nghị sĩ.
Có 21 lời bình
The
(article)
senator
thượng nghị sĩ
reads
đọc
the
(article)
newspaper
báo
tờ báo
.
Người thượng nghị sĩ đọc báo.
Có 6 lời bình
The
(article)
senators
những thượng nghị sĩ
are
đang
thì
here
ở đây
đây
today
hôm nay
.
Những thượng nghị sĩ đang ở đây hôm nay.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.