Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

second

Bản dịch
thứ hai, giây
The
second
man
Người đàn ông thứ hai
Có 52 lời bình
The
second
man
Người đàn ông thứ hai
Có 52 lời bình
I
need
a
second
.
Tôi cần một giây.
Có 38 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.