Tiếng Anh

scored

Tiếng Việt
đã ghi {quá khứ)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
scoredVí dụThey scored a goal.Bản dịchHọ đã ghi một bàn thắng.

chia động từ score

PersonPresentPast
Iscorescored
he/she/itscoresscored
you/we/theyscorescored
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.