school

Bản dịch
trường, trường học
We
chúng tôi
go
gotoschool
đi học
đến
đi
to
gotoschool
đi học
đến
đến
để
vào
school
gotoschool
đi học
trường
trường học
by
bằng
bởi
cạnh
bus
xe buýt
bus
.
Chúng tôi đi đến trường bằng xe buýt.
Có 5 lời bình
I
tôi
go
gotoschool
đi học
đến
đi
to
gotoschool
đi học
đến
đến
vào
đối với
school
gotoschool
đi học
trường
trường học
by
bằng
bởi
cạnh
bicycle
xe đạp
.
Tôi đi đến trường bằng xe đạp.
Có 4 lời bình
They
họ
chúng
study
học
nghiên cứu
sự nghiên cứu
in
trong
vào
a
một
private
tư nhân
riêng tư
school
trường học
trường
.
Họ học ở một trường tư.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.