Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

scene

Bản dịch
cảnh, quang cảnh, cảnh tượng
This
đây
việc này
điều này
is
đang
a
một
familiar
quen thuộc
thân thuộc
scene
quang cảnh
cảnh tượng
cảnh
.
Đây là một quang cảnh quen thuộc .
Có 13 lời bình
This
đây
việc này
điều này
is
đang
a
một
familiar
quen thuộc
thân thuộc
scene
quang cảnh
cảnh tượng
cảnh
.
Đây là một quang cảnh quen thuộc .
Có 13 lời bình
This
này
việc này
điều này
scene
quang cảnh
cảnh
cảnh tượng
is
đang
bị
beautiful
đẹp
xinh đẹp
.
Quang cảnh này thì đẹp .
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.