Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

say

Bản dịch

nói

Tất cả thể động từ của say

ngôihiện tạiquá khứ
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.