Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

save

Bản dịch
cứu, lưu
We
chúng tôi
save
cứu
lưu
animals
những con vật
những động vật
.
Chúng tôi cứu những con thú.
Có 60 lời bình
I
tôi
save
cứu
lưu
my
của tôi
dog
con chó
chó
.
Tôi cứu con chó của tôi.
Có 20 lời bình
Save
cứu
lưu
the
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
!
Hãy cứu người phụ nữ!
Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của save


PersonPresentPast
Isavesaved
he/she/itsavessaved
you/we/theysavesaved

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.