Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

saturday

Bản dịch
thứ bảy
On
Saturday
we
eat
chicken
.
Vào thứ Bảy chúng tôi ăn thịt gà.
Có 27 lời bình
On
Saturday
we
eat
chicken
.
Vào thứ Bảy chúng tôi ăn thịt gà.
Có 27 lời bình
Is
tomorrow
Saturday
?
Ngày mai là thứ Bảy phải không?
Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.