Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

saturday

Bản dịch
thứ bảy
On
vào (day, month)
trên
bật
Saturday
thứ bảy
we
chúng tôi
eat
ăn
chicken
con gà
.
Vào thứ Bảy chúng tôi ăn thịt gà.
Có 27 lời bình
Is
bị
tomorrow
ngày mai
Saturday
thứ bảy
?
Ngày mai là thứ Bảy phải không?
Có 34 lời bình
Tomorrow
ngày mai
is
bị
Saturday
thứ bảy
.
Ngày mai là thứ Bảy.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.