Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sales

Bản dịch
bán hàng
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
in
inchargeof
phụ trách
trong
vào
charge
inchargeof
phụ trách
tiền phải trả
điện tích
sự buộc tội
of
inchargeof
phụ trách
của
the
(article)
sales
bán hàng
department
bộ phận
ban
sở
.
Anh ấy chịu trách nhiệm ở bộ phận bán hàng.
Có 4 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.