Tiếng Anh

sale

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
saleSốsố ítVí dụThat product is not for sale here.Bản dịchSản phẩm đó không phải để bán đây.
salesSốsố nhiềuVí dụHe is in charge of the sales department.Bản dịchAnh ấy chịu trách nhiệm bộ phận bán hàng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.