Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

said

Bản dịch
She
cô ta
cô ấy
said
đã nói
good
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
tốt
hay
khoẻ
morning
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
buổi sáng
sáng
.
Cô ta đã nói chào buổi sáng.
Có 3 lời bình
My
của tôi
parents
bố mẹ
cha mẹ
ba mẹ
said
đã nói
what
cái gì
thật là
?
Ba mẹ của tôi đã nói cái gì?
Có 18 lời bình
We
chúng tôi
said
đã nói
that
điều đó
đó
việc đó
.
Chúng ta đã nói điều đó.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của say


PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.