Tiếng Anh

said

Tiếng Việt
đã nói

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
saysVí dụShe says: "Thanks"Bản dịchCô ấy nói: "Cảm ơn"
sayVí dụI say: "Hello"Bản dịchTôi nói: "Xin chào"
saidVí dụShe said good morning.Bản dịchCô ta đã nói chào buổi sáng.
sayingVí dụI do not understand what you are saying.Bản dịchTôi không hiểu bạn đang nói gì.
saidVí dụThe woman has said that she does not want to see you.Bản dịchNgười phụ nữ đã nói là cô ấy không muốn thấy bạn.
sayVí dụI did not say that.Bản dịchTôi đã không nói điều đó.

chia động từ say

PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.