sad

Bản dịch
buồn
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
sad
buồn
for
cho
đối với
trong (time)
us
chúng ta
chúng tôi
.
Thật đáng buồn cho chúng tôi.
Có 3 lời bình
Today
hôm nay
is
bị
a
một
sad
buồn
day
ngày
.
Hôm nay là một ngày buồn.
Có 24 lời bình
How
howsad
thật là buồn
như thế nào
làm sao
sad
howsad
thật là buồn
buồn
is
bị
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
?
Anh ấy buồn như thế nào?
Có 35 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.