Tiếng Anh

sad

Tiếng Việt
buồn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
sadVí dụIt is sad for us.Bản dịchThật đáng buồn cho chúng tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.