Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

run

Bản dịch
chạy, chạy bộ
The
(article)
cats
những con mèo
mèo
những chú mèo
run
chạy
chạy bộ
.
Những con mèo chạy.
Có 16 lời bình
We
chúng tôi
run
chạy
chạy bộ
.
Chúng tôi chạy.
Có 36 lời bình
I
tôi
run
chạy
chạy bộ
.
Tôi chạy.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của run


PersonPresentPast
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.