Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

roses

Bản dịch
hoa hồng
My
của tôi
roses
hoa hồng
are
thì
beautiful
đẹp
xinh đẹp
.
Những bông hồng của tôi thì đẹp.
Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.