Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rose

Bản dịch
hoa hồng, bông hồng
This
này
việc này
điều này
flower
hoa
đoá hoa
is
đang
a
một
type
loại
loại hình
kiểu
of
của
rose
hoa hồng
bông hồng
.
Hoa này là một loại hoa hồng.
Có 2 lời bình
They
họ
chúng
give
đưa
đưa cho
cho
me
tôi
a
một
rose
bông hồng
hoa hồng
.
Họ đưa tôi một bông hồng.
Có 3 lời bình
My
của tôi
roses
hoa hồng
are
thì
beautiful
đẹp
xinh đẹp
.
Những bông hồng của tôi thì đẹp.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.