Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

right

Bản dịch
bên phải, phải không?, đúng
The
(article)
cinema
rạp chiếu phim
rạp chiếu bóng
rạp xi nê
is
bị
to
để
vào
đối với
the
(article)
right
bên phải
phải không?
quyền
of
của
the
(article)
restaurant
nhà hàng
.
Rạp chiếu phim thì ở bên phải nhà hàng.
Có 14 lời bình
The
(article)
office
văn phòng
is
đang
bị
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
right
bên phải
phải không?
quyền
.
Văn phòng thì ở bên phải.
Có 21 lời bình
The
(article)
bank
ngân hàng
is
bị
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
right
bên phải
phải không?
quyền
.
Ngân hàng thì ở bên phải.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.