Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

results

Bản dịch
kết quả (số nhiều)
They
họ
chúng
present
trình bày
thuyết trình
bày tỏ
the
(article)
results
kết quả (số nhiều)
.
Họ trình bày những thành quả.
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
read
đọc
the
(article)
results
kết quả (số nhiều)
.
Chúng tôi đọc những kết quả.
We
chúng tôi
have
results
kết quả (số nhiều)
.
Chúng tôi có những kết quả.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.