Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

result

Bản dịch
kết quả
This
này
việc này
điều này
book
cuốn sách
quyển sách
sách
is
đang
the
(article)
result
kết quả
.
Cuốn sách này là kết quả.
Có 15 lời bình
This
này
việc này
điều này
document
tài liệu
văn bản
is
bị
the
(article)
result
kết quả
.
Tài liệu này là kết quả.
Có 5 lời bình
They
họ
chúng
present
trình bày
thuyết trình
bày tỏ
the
(article)
results
kết quả (số nhiều)
.
Họ trình bày những thành quả.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.