Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rest

Bản dịch
nghỉ, nghỉ ngơi, số còn lại
We
chúng tôi
rest
nghỉ ngơi
nghỉ
số còn lại
in
trong
vào
the
(article)
afternoon
buổi chiều
chiều
.
Chúng tôi nghỉ ngơi vào buổi chiều.
Có 12 lời bình
We
chúng tôi
rest
nghỉ
nghỉ ngơi
số còn lại
at
vào
lúc
night
buổi tối
đêm
.
Chúng tôi nghỉ vào buổi tối.
Có 11 lời bình
I
tôi
rest
nghỉ ngơi
nghỉ
số còn lại
.
Tôi nghỉ ngơi.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.