Tiếng Anh

response

Tiếng Việt
câu trả lời, sự trả lời, sự đáp lại

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
responseSốsố ítVí dụThere was no response to my question.Bản dịchĐã không có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.