Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

respect

Bản dịch
tôn trọng, sự tôn trọng
We
chúng tôi
respect
tôn trọng
sự tôn trọng
your
của bạn
generation
thế hệ
.
Chúng tôi tôn trọng thế hệ của bạn.
Có 26 lời bình
My
của tôi
parents
ba mẹ
bố mẹ
cha mẹ
respect
tôn trọng
sự tôn trọng
him
anh ấy
.
Ba mẹ của tôi tôn trọng anh ta.
Có 14 lời bình
I
tôi
respect
tôn trọng
sự tôn trọng
women
phụ nữ
những người phụ nữ
.
Tôi tôn trọng phụ nữ.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.