Tiếng Anh

respect

Tiếng Việt
tôn trọng, sự tôn trọng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
respectVí dụWe respect your generation.Bản dịchChúng tôi tôn trọng thế hệ của bạn.
respectVí dụRespect is something very important.Bản dịchSự tôn trọng là một điều gì đó rất quan trọng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.