Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

report

Bản dịch
báo cáo, bản báo cáo
That
đó
điều đó
việc đó
is
bị
my
của tôi
report
bản báo cáo
báo cáo
.
Đó là bản báo cáo của tôi.
Có 7 lời bình
I
tôi
write
viết
this
này
việc này
điều này
report
bản báo cáo
báo cáo
.
Tôi viết bản báo cáo này.
Có 11 lời bình
Write
viết
a
một
report
bản báo cáo
báo cáo
.
Viết một bản báo cáo.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.