Tiếng Anh

rent

Tiếng Việt
thuê, mướn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
rentVí dụWe want to rent it for a week.Bản dịchChúng tôi muốn thuê nó trong một tuần .

chia động từ rent

PersonPresentPast
Irentrented
he/she/itrentsrented
you/we/theyrentrented
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.