Tiếng Anh

relationship

Tiếng Việt
mối quan hệ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
relationshipSốsố ítVí dụThe relationship between mother and child is very important.Bản dịchMối quan hệ giữa người mẹ và đứa bé thì rất quan trọng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.