Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

relation

Bản dịch
mối quan hệ
What
is
the
relation
between
work
and
school
?
Mối tương quan giữa công việc và trường học là gì ?
Có 4 lời bình
What
is
the
relation
between
work
and
school
?
Mối tương quan giữa công việc và trường học là gì ?
Có 4 lời bình
She
has
some
relation
with
that
group
.
Cô ta có một vài mối quan hệ với nhóm đó .
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.