Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

region

Bản dịch
vùng, khu vực
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
region
khu vực
vùng
without
không có
mà không
water
nước
.
Nó là một vùng không có nước.
Có 5 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
region
khu vực
vùng
without
không có
mà không
water
nước
.
Nó là một vùng không có nước.
Có 5 lời bình
The
(article)
region
vùng
khu vực
Vùng
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.