Tiếng Anh

reduce

Tiếng Việt
giảm, làm giảm, giảm bớt

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
reducedVí dụShe has reduced the amount of beer she drinks.Bản dịchCô ấy đã giảm lượng bia mà cô ấy uống.
reduceVí dụThat is not going to reduce the violence.Bản dịchĐiều đó sẽ không làm giảm bạo lực.

chia động từ reduce

PersonPresentPast
Ireducereduced
he/she/itreducesreduced
you/we/theyreducereduced
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.