Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

received

Bản dịch
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
has
received
đã nhận được
the
(article)
box
hộp
thùng
.
Mẹ của tôi đã nhận được chiếc hộp.
Có 7 lời bình
I
tôi
have
received
đã nhận được
your
của bạn
letter
bức thư
thư
lá thư
.
Tôi đã nhận được bức thư của bạn.
Có 6 lời bình
I
tôi
have
not
không
không phải là
received
đã nhận được
it
.
Tôi chưa nhận được nó.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của receive


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.