Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

read

Bản dịch
đọc
The
(article)
girls
cô gái (số nhiều)
cô bé (số nhiều)
read
đọc
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Những cô gái đọc một tờ báo.
Có 193 lời bình
We
chúng tôi
read
đọc
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Chúng tôi đọc một tờ báo.
Có 160 lời bình
I
tôi
read
đọc
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Tôi đọc một tờ báo.
Có 94 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của read


PersonPresentPast
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.