Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rains

Bản dịch
It
rains
mưa
.
Trời mưa.
Có 54 lời bình
It
rains
mưa
!
Trời mưa!
Có 64 lời bình

Tất cả thể động từ của rain


PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.