Tiếng Anh

rained

Tiếng Việt
đã mưa

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
rainsVí dụIt rains.Bản dịchTrời mưa.
rainedVí dụIt rained on Monday?Bản dịchTrời đã mưa vào thứ hai à ?
rainingVí dụI like to sleep when it is raining.Bản dịchTôi thích ngủ khi trời đang mưa.
rainedVí dụIt has not rained much today.Bản dịchTrời đã không mưa nhiều vào hôm nay.
rainingVí dụIt kept on raining for a week.Bản dịchTrời đã tiếp tục mưa trong một tuần.
rainVí dụI think it is going to rain today.Bản dịchTôi nghĩ trời sẽ mưa hôm nay.
rainVí dụThere is rain in June.Bản dịchCó một cơn mưa vào tháng Sáu.

chia động từ rain

PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.