Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rain

Bản dịch
mưa, cơn mưa
I
think
it
is
going
to
rain
today
.
Tôi nghĩ trời sẽ mưa hôm nay.
Có 2 lời bình
Tomorrow
it
is
going
to
rain
.
Ngày mai trời sẽ mưa.
Có 11 lời bình
He
asks
if
it
will
rain
.
Anh ấy hỏi nếu trời sẽ mưa.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.