Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rain

Bản dịch
mưa, cơn mưa
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
it
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
isgoingto
sẽ
sắp
bị
going
isgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
isgoingto
sẽ
sắp
để
vào
đối với
rain
mưa
cơn mưa
today
hôm nay
.
Tôi nghĩ trời sẽ mưa hôm nay.
Có 2 lời bình
Tomorrow
ngày mai
it
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
isgoingto
sẽ
sắp
đang
bị
going
isgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
isgoingto
sẽ
sắp
vào
đối với
với
rain
mưa
cơn mưa
.
Ngày mai trời sẽ mưa.
Có 11 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
asks
hỏi
if
nếu
it
will
sẽ
rain
mưa
cơn mưa
.
Anh ấy hỏi nếu trời sẽ mưa.
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của rain


PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.