Tiếng Anh

questions

Tiếng Việt
những câu hỏi (số nhiều)

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
questionSốsố ítVí dụYour question does not have an answer.Bản dịchCâu hỏi của bạn không có đáp án.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.