Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

quantity

Bản dịch
lượng, số lượng
The
(article)
restaurant
nhà hàng
uses
sử dụng
dùng
a
một
large
lớn
to
rộng
quantity
số lượng
lượng
of
của
bread
bánh mì
every
everyday
mỗi ngày
hằng ngày
mỗi
từng
tất cả
day
everyday
mỗi ngày
hằng ngày
ngày
.
Nhà hàng sử dụng một số lượng lớn bánh mì mỗi ngày.
Có 3 lời bình
This
đây
việc này
điều này
is
đang
a
một
large
lớn
to
rộng
quantity
lượng
số lượng
of
của
energy
năng lượng
.
Đây là một lượng lớn năng lượng.
Có 7 lời bình
The
(article)
quantity
số lượng
lượng
Lượng
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.